Zónové parkování
v Ústí nad Labem

Ověření platnosti
parkovacího oprávnění


Zadáním RZ parkujícího vozidla zjistíte anonymně stav platnosti parkovacího oprávnění pro parkovací zóny města Ústí nad Labem.


Kompletní informace o parkování ve městě naleznete na stránkách msul.cz


Provozní doba parkovacích automatů

Pondělí až pátek 7:00 – 18:00, sobota 8:00 – 13:00


Vybraná ustanovení pro jednorázové stání vozidel

Stání motocyklů je bezplatné. Vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označené Parkovacím průkazem dle §67 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) nebo sluchově postiženou (označení O2) jsou na 2 hodiny na vyhrazených místech od placení osvobozena.